Χημικός (CODE: CH0318)

Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που αναπτύσσει ο Όμιλος της Olympia. Υλοποιώντας την πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου στην Ευρώπη, η SUNLIGHT Recycling παρουσιάζει στην Ελλάδα την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Χημικό (CODE: CH0318) με έδρα τη Βιομηχανική Μονάδα στην Κομοτηνή.

Περιγραφή θέσης

 • Διεκπεραιώνει τις μετρήσεις καθημερινού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου, σε συνεργασία με το υφιστάμενο προσωπικό του χημείου.
 • Εκτελεί ενόργανες χημικές αναλύσεις με χρήση ICP-OES, spark OES, UV-Vis spectrometer, LECO C&S analyzer.
 • Εκτελεί κλασικές φυσικό-χημικές αναλύσεις και προετοιμασία δειγμάτων(π.χ. δειγματοληψίες,  λειοτρίβηση, χώνευση, κοκκομετρία).
 • Διασφαλίζει την ποιότητα των χημικών αναλύσεων εξασφαλίζοντας την ορθότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
 • Βελτιώνει και επικυρώνει τις μεθόδους ανάλυσης.
 • Αναπτύσσει νέες μεθόδους ανάλυσης, όταν υπάρξει σχετική ανάγκη.
 • Πραγματοποιεί τις έκτακτες και περιοδικές συντηρήσεις των οργάνων μέτρησης, φροντίζοντας για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία αυτών.
 • Παρακολουθεί τις ανάγκες του εργαστήριου σε αντιδραστήρια και αναλώσιμα.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Χημείας (κατά προτίμηση Αναλυτικής Χημείας) ή Χημικός Μηχανικός
 • 2-3 χρόνια σε αναλυτικό χημικό εργαστήριο (προϋπηρεσία σε αναλύσεις μετάλλων με ICP-OES θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Εξοικείωση με όργανα μέτρησης ελεγχόμενα από υπολογιστή
 • Ομαδικός, εχέμυθος με αναλυτική και κριτική σκέψη, θέληση για μάθηση και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

H Εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης