Ευκαιρίες εργασίαςSUNLIGHT Recycling

  • Υπεύθυνο Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (CODE: EL0318)

    12/03/2018

    Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που...

  • Χημικός (CODE: CH0318)

    08/03/2018

    Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που...