Ευκαιρίες εργασίαςSUNLIGHT Recycling

  • Υπεύθυνο Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού (CODE C317)

    20/10/2017

    Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που...

  • Buyer (CODE B1017)

    17/10/2017

    Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που...