Ευκαιρίες εργασίαςSUNLIGHT Recycling

 • Senior Buyer (CODE SB0818)

  02/08/2018

  Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που...

 • Υπεύθυνο Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (CODE: EL0318)

  12/03/2018

  Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που...

 • Χημικός (CODE: CH0318)

  08/03/2018

  Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που...