Επιχειρησιακή Ηθική & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιχειρησιακή Ηθική & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιχειρησιακή Ηθική & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αντιλαμβανόμαστε την Επιχειρησιακή Ηθική και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως μια συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική πρόοδο, με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίων οφελών για όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders).

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πτυχή της καθημερινής επιχειρηματικής μας δραστηριότητας -όπως το πώς ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες μολύβδου, πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας, πώς διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, πώς επιλέγουμε τους συνεργάτες μας, πώς αντιμετωπίζουμε τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, πώς διασφαλίζουμε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων μας- διέπεται από τις αρχές της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Βιωσιμότητας.