Διοικητική Σύνθεση

Διοικητική Σύνθεση

Διοικητικό Συμβούλιο

  • go to link Χρήστος Καρτάλης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
  • cheap cialis online Σπυρίδων Κόπολας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  • cheap cialis online Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
  • Βασίλειος Μπίλλης,Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
  • Μιχαήλ Μαστοράκης,Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.