Η SUNLIGHT Recycling σε αριθμούς

Η SUNLIGHT Recycling σε αριθμούς

Επένδυση

Έκταση
(10.000 m2 στεγασμένοι χώροι)

Εργαζόμενοι
(σε αρχικό στάδιο)

Παραγωγή μολύβδου

Δυνατότητα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών