Μόλυβδος: Το μέταλλο που κινεί τον κόσμο

Μόλυβδος: Το μέταλλο που κινεί τον κόσμο

Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση αναφορικά με τo μόλυβδο και τις χρήσεις του. Σημειώνεται ότι 80% του μολύβδου παγκοσμίως χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων μπαταριών, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη για την ορθή και νόμιμη ανακύκλωσή τους.