Διαδικασία Ανακύκλωσης

Διαδικασία Ανακύκλωσης

H Διαδικασία Ανακύκλωσης

Η διαδικασία ανακύκλωσης χωρίζεται στα παρακάτω στάδια, στα οποία υπάρχουν αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι για την ομαλή πορεία της παραγωγής και την επίτευξη μέγιστης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων:

 • Παραλαβή και αποθήκευση χρησιμοποιημένων μπαταριών
 • Θραύση Μπαταριών
 • Διαχωρισμός Υλικών
 • Διαχωρισμός Υλικών | Υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο, Pb< 1500ppm
 • Διαχωρισμός Υλικών | Βαριά Πλαστικά (εβονίτης, PVC, ABS κλπ)
 • Διαχωρισμός Υλικών | Υψηλής ποιότητας μεταλλικά στοιχεία >96% (πόλοι και πλέγματα)
 • Τροφοδοσία υλικών για φούρνο (πάστα μολύβδου, πλάκα-πλέγματα, ανθρακίτης, σίδηρος, ανθρακικό νάτριο)
 • Χύτευση (Φούρνος) στους 1000°C
 • Τήγμα μολύβδου προς επεξεργασία/εξευγενισμό
 • Εξευγενισμός
 • Καλούπωμα
 • Παραγωγή καθαρού μολύβδου και κραμάτων μολύβδου (99.99%)

SUNLIGHT-Recycling-Process-Stage1

SUNLIGHT-Recycling-Process-Stage2

SUNLIGHT-Recycling-Process-Stage3

Κύρια Στοιχεία Παραγωγικής Διαδικασίας

Αποθείωση

Σημαντική εξοικονόμηση Α’ υλών και ενέργειας επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ανάκτησης του άλατος Θειικού Νατρίου.

Η αποθείωση μειώνει δραστικά τη συγκέντρωση του θείου κατά την παραγωγική διαδικασία

Τήξη

Οι καταναλώσεις σίδηρου και ανθρακικής σόδας στη φάση τήξης του μίγματος μειώνονται όσο αυξάνεται (στην φάση του διαχωρισμού) η απόδοση της αποθείωσης.

Η παραγωγή σκωρίας είναι περιορισμένη, με τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Μείωση κόστους διάθεσης
 • Αύξηση ανακτώμενου μολύβδου (ως διαφυγή στην σκωρία)
 • Αύξηση απόδοσης του φούρνου (ως αποτέλεσμα των παραπάνω).

Εξευγενισμός (Ρεφιναρία)

Επίτευξη εξαιρετικά χαμηλών ποσοτήτων στερεών αποβλήτων (υπολείμματα) λόγω της υπεραποθείωσης.